Bảng xếp hạng

 • 1
  Nhox Hong
  131
 • 2
  Éc Éc
  99
 • 3
  Tai Hq
  78
 • 4
  Dương Thế Trung
  76
 • 5
  Linhh Linhh
  60
 • 6
  Minh Chau
  54
 • 7
  Chang Thu
  36
 • 8
  Cực Kỳ
  33
 • 9
  Hoàng Quốc
  28
 • 10
  Ky Ky
  28
 • 11
  Ngân Hoàng
  27
 • 12
  Tùng Bách
  27
 • 13
  Tran Viet Thao
  20
 • 14
  Minh Xuan
  18
 • 15
  Quang Hoàng
  18
 • 16
  Thảo Đỗ
  17
 • 17
  Trường An
  17
 • 18
  Nguyễn Văn Thành
  17
 • 19
  Nguyễn Ngọc
  17
 • 20
  Yukito Ken
  17
 • 21
  Ngôn Mặc Niên
  15
 • 22
  My Py
  14
 • 23
  Lê Quang Thuận
  13
 • 24
  Quang Hưng Nguyen
  13
 • 25
  Thu Hường Nguyễn
  12
 • 26
  Ngân Hạnh Đỗ
  10
 • 27
  Liên Bùi
  9
 • 28
  Tien Tran
  7
 • 29
  Đức Ngọc Trịnh
  7
 • 30
  Yến Linh
  6
 • 31
  Do Ly
  5
 • 32
  Tiến Nguyễn
  5
 • 33
  rtsd
  5
 • 34
  Đức Nguyễn
  4
 • 35
  Victor Phạm
  2
 • 36
  Đỗ Như Hưng
  0
 • 37
  Truc Nguyen
  0
 • 38
  Hồ Thị Như Ý
  0
 • 39
  Minh Nguyễn
  0
 • 40
  Nguyễn Minh
  0
 • 41
  Steve Stephanopolis
  0
 • 42
  Tâm Đoàn Bảo
  0
 • 43
  Ho Thien Nguyen
  0
 • 44
  Đặng Thị Như Thương
  0
 • 45
  Minh Hằng Tạ
  0
 • 46
  Nhung Hong
  0
 • 47
  Moon Pham
  0
 • 48
  Nguyễn Phúc
  0
 • 49
  Chan Hera
  0
 • 50
  Nắng
  0